Trang chủ / Thông báo AGU

Trường Đại học An Giang sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển năm 2019
Ngày đăng: 12/02/2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG SỬ DỤNG KẾT QUẢ CỦA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỂ XÉT TUYỂN NĂM 2019

1. Giới thiệu chung

Với mục tiêu đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, góp phần tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo, năm 2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL). Kết quả của kỳ thi được sử dụng như một trong những phương thức để xét tuyển vào các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM.

Năm 2019, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức kỳ thi ĐGNL phục vụ cho công tác tuyển sinh với hai đợt thi vào ngày 31/03/2019 và ngày 07/07/2019. Việc đăng ký dự thi hoàn toàn tự nguyện, thí sinh có thể đăng ký dự thi 1 đợt hoặc cả 2 đợt. Nếu thí sinh dự thi nhiều hơn một đợt thì kết quả thi cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển.

Năm 2019, ngoài các trường đại học thành viên, sẽ có thêm 10 đơn vị khác sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để xét tuyển, trong đó có Trường Đại học An Giang

2. Lợi ích của kỳ thi

Kỳ thi ĐGNL đã giới thiệu cách tiếp cận mới về đánh giá năng lực, tăng cơ hội học tập cho thí sinh. Cách tiếp cận đánh giá năng lực phần nào giúp định hướng tốt hơn cho học sinh các trường THPT, giúp học sinh THPT học tập và rèn luyện hiệu quả hơn những năng lực quan trọng để học tập lên các bậc cao hơn.

Bên cạnh đó, kết quả kỳ thi ĐGNL giúp mở rộng phương án xét tuyển của các trường đại học trong và ngoài hệ thống ĐHQG-HCM, góp phần đánh giá chính xác và toàn diện hơn năng lực của thí sinh, giúp tuyển chọn được thí sinh có năng lực phù hợp để học bậc đại học.

3. Về bài thi ĐGNL

Bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM được xây dựng theo cùng cách tiếp cận với các bài thi đánh giá năng lực phổ biến trên thế giới như SAT (Scholastic Assessment Test) của Hoa kỳ và bài thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh. Xét về cấu trúc, bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM tích hợp được các kỹ năng về đọc hiểu, phân tích vốn được nhấn mạnh ở bài thi SAT và kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề của bài thi TSA. Cụ thể, bài thi đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Nội dung bài thi được tích hợp đầy đủ cả về mặt kiến thức cả về mặt tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần. Trong đó, phần 1 kiểm tra kiến thức ngôn ngữ gồm tiếng Việt (20 câu) và tiếng Anh (20 câu). Phần 2 kiểm tra kiến thức toán học, tư duy logic, phân tích số liệu (30 câu). Phần 3 giải quyết vấn đề, kiểm tra kiến thức 5 lĩnh vực gồm: hóa học, vật lý, sinh học, địa lý và lịch sử (mỗi lĩnh vực 10 câu).

Kết quả thi ĐGNL được xác định bằng phương pháp trắc nghiệm hiện đại theo Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi (Item Response Theory - IRT). Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần Sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

4. Sử dụng kết quả thi ĐGNL để đăng ký xét tuyển

Năm 2019, Trường Đại học An Giang sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi ĐGNL để xét tuyển đối với các ngành đại học ngoài khối ngành sư phạm. Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể về cách thức đăng ký xét tuyển trên Trang thông tin tuyển sinh của Trường trong thời gian tới.

5. Các thông tin khác có liên quan (thời điểm và địa điểm thi ĐGNL 2019, các đơn vị khác có sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển, các mốc thời gian gian chính của kỳ thi ĐGNL 2019, cách thức đăng ký dự thi...): Thí sinh có thể xem chi tiết tại website của của Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2019 tại địa chỉ http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn hoặc thông qua Trang thông tin tuyển sinh của Trường Đại học An Giang tại địa chỉ http://www.agu.edu.vn/tuyensinh.

(Nguồn: Trang thông tin của Kỳ thi ĐGNL năm 2019 và Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học An Giang)

Phòng Đào tạo

Nguồn: Thông tin tuyển sinh 2019


© 2019 Trường Đại Học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang