Trang chủ / Thông báo AGU

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy 2018
Ngày đăng: 01/03/2018

Mã ngành

Tên ngành

Mục tiêu đào tạo

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm xét tuyển năm 2017

* Trình độ đại học

2.020

7140201

Giáo dục Mầm non

Đào tạo cử nhân giáo dục mầm non có phẩm chất chính trị, sức khỏe và đạo đức tốt; có nền tảng kiến thức đại cương, cơ bản và chuyên ngành; có các kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; kĩ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp; năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non.

- Giáo dục và chăm sóc trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

- Quản lí ở các cơ sở giáo dục mầm non.

- Cán bộ nghiên cứu hoặc chuyên trách trẻ mầm non.

30

M00

18,75

7140202

Giáo dục Tiểu học

Đào tạo cử nhân giáo dục có kiến thức và lập luận ngành; kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; năng lực thực hành nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo viên tiểu học.

- Giảng dạy ở các trường Tiểu học.

- Cán bộ quản lý giáo dục ở các trường, chuyên viên các phòng Giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo, ...

20

A00, A01, C00, D01

22,75

7140205

Giáo dục Chính trị

Đào tạo cử nhân khoa học Giáo dục chính trị có năng lực nghiên cứu và hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, chính trị - xã hội; thấm nhuần thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; có kiến thức vững vàng về khoa học chính trị và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, công tác xã hội, quan hệ với công chúng.

- Giảng dạy môn Giáo dục công dân tại các trường PTTH, nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị ở các viện nghiên cứu hoặc các cơ sở giáo dục khác.

- Chuyên viên ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, ...

30

C00, C19, D01, D66

19,5

7140209

Sư phạm Toán học

Đào tạo cử nhân Sư phạm Toán học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; nắm vững các kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên sâu về Toán học; có các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp; kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp; năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của giáo dục phổ thông.

- Giảng dạy Toán tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trường cao đẳng, ...

- Phụ trách các công việc gắn với chuyên môn ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, ...

20

A00, A01

15,5

7140211

Sư phạm Vật lý

Đào tạo giáo viên giảng dạy Vật lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành Vật lý phù hợp với yêu cầu giảng dạy của giáo viên bậc THPT và THCS, tiếp tục học tập và nâng cao trình độ ở các bậc học cao hơn.

 

- Giảng dạy Vật lý, chuyên viên phòng thí nghiệm tại các trường phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, truờng đại học và cao đẳng.

- Chuyên viên Phòng giáo dục đào tạo, Sở giáo dục đào tạo.

20

A00, A01

16

7140212

Sư phạm Hóa học

Đào tạo ra các cử nhân Hóa học có đầy đủ kiến thức, phẩm chất và năng lực thực hành nghề nghiệp để giảng dạy hóa học ở các Trường THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các Trường cao đẳng, đại học hoặc làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp hay các trung tâm nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực hóa học.

Giảng dạy và nghiên cứu ở các trường THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các Trường cao đẳng, đại học và các trung tâm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực hóa học, ...

20

A00, B00

15,75

7140213

Sư phạm Sinh học

Đào tạo các cử nhân Sinh học có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để giảng dạy môn Sinh học ở các cơ sở giáo dục hoặc làm việc ở các cơ sở nghiên cứu về Sinh học; có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Giáo viên sinh học ở các trường trung học hoặc giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học; nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu sinh học hoặc các sở Khoa học công nghệ, Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường...

20

B00

16,25

7140217

Sư phạm Ngữ văn

Đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Ngữ văn; có những kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; năng lực thực hành nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Giảng dạy Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường cao đẳng, ...trong và ngoài tỉnh.

- Công tác tại các cơ quan ban ngành hành chính sự nghiệp, các cơ quan văn hóa, ... trong và ngoài tỉnh.

20

C00, D01, D14, D15

18

7140218

Sư phạm Lịch sử

Đào tạo cử nhân Sư phạm Lịch sử có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức về khoa học Lịch sử, lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử; có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt; có năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu dạy học Lịch sử ở cấp THPT và làm việc trong các cơ quan như đài truyền hình, thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa,

Giáo viên các trường THCS, THPT, THCN, làm việc trong các cơ quan: đài truyền hình, thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, ...

20

C00, C19, C20, D14

18

7140219

Sư phạm Địa lý

Sinh viên ngành Sư phạm Địa lý sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy Địa lý ở các trường trung học của chương trình hiện tại và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong tương lai.

Giảng dạy môn Địa lý ở các trường THPT, THCS hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu Địa lý ở các cơ sở giáo dục, cán bộ ở một số cơ quan hành chính, ...

20

A00, C00, C04

19,5

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

Chương trình Đại học Sư phạm tiếng Anh đào tạo giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở bậc THCS và THPT, giúp sinh viên có các kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh; có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp; có năng lực giảng dạy tiếng Anh tốt sau khi tốt nghiệp.

- Giảng dạy tiếng Anh ở trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các trung tâm ngoại ngữ,

- Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa, hoặc các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Anh

20

A01, D01

19

7340101

Quản trị kinh doanh

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh; có kỹ năng giao tiếp và quản lý; có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể làm việc ở tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất, kinh doanh ở vị trí nhân viên hoặc quản lý của các tổ chức nhà nước, khối doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức kinh doanh của nước ngoài thuộc mọi ngành nghề; hoặc tự thành lập doanh nghiệp riêng để điều hành

80

A00, A01, D01

18,5

7340115

Marketing (*)

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Marketing có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, có ý thức công dân, có trách nhiệm với cộng đồng ; có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về quản trị, kiến thức chuyên sâu về Marketing trong công việc; có kỹ năng giao tiếp và quản lý; có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh và Marketing của tổ chức.

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Marketing có thể làm việc ở tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất, kinh doanh, Marketing ở vị trí nhân viên hoặc quản lý của các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước thuộc mọi ngành nghề; hoặc tự thành lập doanh nghiệp riêng để điều hành.

100

A00, A01, D01

 

7340201

Tài chính - Ngân hàng.

Người học được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, kinh tế học; có đủ năng lực để phân tích, đánh giá các chính sách tài chính và thực tiễn thị trường tài chính; có đủ kiến thức và kỹ năng để tổ chức, thực hiện và lập kế hoạch tài chính và tín dụng hiệu quả cho đơn vị.

Chuyên viên tư vấn tài chính, thuế; nhân viên công ty tài chính, chứng khoán, cho thuê tài chính, bảo hiểm; cán bộ tín dụng, nguồn vốn, giao dịch viên ngân hàng thương mại và TCTD; Cán bộ nghiên cứu lĩnh vực tài chính - ngân hàng

60

A00, A01, D01

17,75

7340201

Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp có khả năng ứng dụng kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở về kinh tế học và kiến thức chuyên ngành tài chính doanh nghiệp để xây dựng, đánh giá, lựa chọn, triển khai các kế hoạch kinh doanh và các dự án kinh tế trên phương diện tài chính. Sinh viên cũng hình thành được các kỹ năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành nghề nghiệp cũng như rèn luyện đạo đức và tác phong làm việc.

- Nhân viên tác nghiệp, quản lý, tư vấn tài chính, thuế, đầu tư tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo.

80

A00, A01, D01

17

7340301

Kế toán

Đào tạo những cá nhân có phẩm chất chính trị, có kiến thức vững vàng, kỹ năng đầy đủ đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực kế toán. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn trong mọi tổ chức.

Nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp hoặc các cơ quan hành chính Nhà nước, trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán, chuyên viên tư vấn về tài chính, kế toán, thuế

100

A00, A01, D01

18

7380101

Luật

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, phù hợp với chuẩn mực chung của xã hội và đạo đức nghề luật. Có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý để tự nghiên cứu về hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp.

- Chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục.

- Hành nghề độc lập.

120

A01, C00, C01, D01

21,25

7420201

Công nghệ sinh học

Đào tạo kỹ sư có chuyên môn về lãnh vực CNSH trong nghiên cứu, quản lý, tổ chức sản xuất và chuyển giao khoa học công nghệ, có kỹ năng tay nghề thành thạo, có nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức tốt.

Cán bộ nghiên cứu, quản lý kỹ thuật, giảng dạy... tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao KHCN, các sở ban ngành, các công ty, nhà máy sản xuất ... liên quan đến lãnh vực Công nghệ sinh học

90

A00, A01, B00

15,5

7420203

Sinh học ứng dụng (*)

Chương trình đào tạo ngành Sinh học ứng dụng trình độ đại học nhằm đào tạo kỹ sư Sinh học ứng dụng có kiến thức chuyên sâu về sinh học ứng dụng, biết vận dụng kiến thức đã học để tổ chức sản xuất và chuyển giao khoa học công nghệ, có kỹ năng tay nghề thành thạo, có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

Cán bộ nghiên cứu, quản lý kỹ thuật, giảng dạy... tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao KHCN, các sở ban ngành, các công ty, nhà máy sản xuất ... liên quan đến lãnh vực sinh học ứng dụng

50

A00, A01, B00

 

7440112

Hóa học (**)

Đào tạo cử nhân Hóa học có đầy đủ kiến thức, phẩm chất và năng lực thực hành nghề nghiệp để làm việc trong các cơ quan, tổ chức, công ty liên quan đến hóa học. Đặc biệt, tỉnh An Giang có thế mạnh và tiềm lực về nông nghiệp như cây lúa, thủy sản và hệ thảo dược quý, phong phú về số lượng và chủng loại tập trung chủ yếu ở dãy Thất sơn. Từ đó, ngành sẽ tập trung cao độ để đào tạo cử nhân hóa học có đủ sức đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực mũi nhọn nói trên. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp người học sẽ có đủ năng lực giảng dạy môn hóa học trung học phổ thông, cao đẳng và trung cấp nghề nếu bổ sung thêm các kiến thức về khoa học giáo dục. Có đủ kiến thức để tham dự các bậc học cao hơn ở trong nước cũng như nước ngoài.

Phụ trách kỹ thuật, kiểm tra chất lượng ở các nhà máy, xí nghiệp; cơ sở phân tích và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, phân tích môi trường; cơ sở nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm hóa học; doanh nghiệp kinh doanh thiết bị hóa học, hóa chất, nguyên liệu thực phẩm; giảng dạy Hóa học ở các trường phổ thông, cao đẳng và trung cấp nghề (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), nghiên cứu viên ở các Viện nghiên cứu.

40

A00, B00

 

7460112

Toán ứng dụng (**)

Đào tạo cử nhân Toán ứng dụng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; nắm vững các kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên sâu về Toán ứng dụng, đặc biệt là Toán thống kê và Toán kinh tế; có các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp; kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp; năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận công việc tư vấn, phân tích, xử lý số liệu,... tại các ngân hàng, các cơ quan thống kê, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức toán.

- Khi tích lũy thêm một số tín chỉ thích hợp, sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.

40

A00, A01

 

7480103

Kỹ thuật phần mềm

Đào tạo cử nhân Kỹ thuật phần mềm (KTPM) có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về kỹ thuật phần mềm; có khả năng tham gia và đảm nhận các dự án phát triển phần mềm, có năng lực thực hiện việc tin học hóa các hệ thống thông tin nhằm đáp ứng cho nhu cầu của các cơ quan, tổ chức; có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và thái độ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức chuyên về sản xuất phần mềm, các đơn vị có sử dụng công nghệ thông tin và các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin (CNTT)

60

A00, A01, D01

15,5

7480201

Công nghệ thông tin

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT; có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội; có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức chuyên về công nghệ thông tin (CNTT), các đơn vị ứng dụng CNTT và các cơ sở đào tạo CNTT

100

A00, A01, D01

17

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Đào tạo Kỹ sư môi trường (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tư nhân, bộ phận thí nghiệm, cơ quan nhà nước, tổ chức chuyên về lĩnh vực môi trường; cơ quan nghiên cứu và đào tạo có chuyên ngành về môi trường.

30

A00, A01, B00

15,5

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học (*)

Đào tạo Kỹ sư hóa học (trình độ đại học) có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong sản xuất hóa chất, phân tích hóa học và công tác bảo vệ môi trường nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững.

- Chuyên viên nghiên cứu tại các Viện Hóa học, Viện Vật liệu, Mỹ phẩm...

- Kỹ sư điều hành trong các công ty, nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, xi-măng...

- Kỹ sư công nghệ hóa dầu (vận hành, thiết kế nhà máy lọc dầu, hóa chất, nhựa...), hóa hữu cơ (mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu...), hóa dược (thảo dược, bào chế thuốc, thiết bị sản xuất thuốc...), công nghệ vật liệu mới: vật liệu polymer, vật liệu siêu bền, nhẹ...

- Có thể khởi nghiệp và thành công bằng cách lập công ty kinh doanh về ngành hóa, mỹ phẩm...

- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, Viện, trung tâm nghiên cứu...

50

A00, A01, B00

 

7540101

Công nghệ thực phẩm

Đào tạo kỹ sư công nghệ thực phẩm có kiến thức chuyên môn, phẩm chất, năng lực, kỹ năng làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Cán bộ kỹ thuật, kiểm tra, quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm tại các công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Chuyên viên nghiên cứu, tư vấn tại các sở, ban ngành, trung tâm nghiên cứu, viện, trường hoặc đơn vị có liên quan.

80

A00, A01, B00

17

7620105

Chăn nuôi

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có kiến thức cơ bản vững chắc; kiến thức và kỹ năng về chăn nuôi và phòng trị bệnh cho vật nuôi; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng hợp tác và thích ứng với công việc đa dạng, đáp ứng nhu cầu xã hội của cả nước cũng như ĐBSCL trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; có khả năng tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học sau đại học.

Giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các viện, trường, trung tâm, chương trình, dự án; chuyên viên tại các cơ quan hành chính sự nghiệp; nhân viên các tổ chức sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chăn nuôi - thú y.

40

A00, A01, B00

15,5

7620110

Khoa học cây trồng

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức về trồng trọt; Có kỹ năng và phẩm chất cá nhân; Có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; Thích ứng tốt với công việc ở các cơ quan, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc và dịch vụ chuyên ngành.

Nhân viên, cán bộ, quản lý, nghiên cứu viên tại các cơ quan ban ngành, công ty nông dược, phân bón, giống cây trồng, trang trại, hành nghề kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp.

90

A00, A01, B00

15,5

7620112

Bảo vệ thực vật

Chương trình đại học Bảo vệ thực vật cung cấp những kiến thức bảo vệ cây trồng, đào tạo khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học và doanh nghiệp, thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực.

Cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu, nhân viên, giáo viên trong các cơ quan chuyên ngành nông nghiệp, Viện nghiên cứu, các tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp và các trường có đào tạo ngành nông nghiệp.

100

A00, A01, B00

17

7620116

Phát triển nông thôn

Đào tạo người học ngành Phát triển Nông thôn trình độ đại học có kiến thức tổng hợp liên quan đến các lĩnh vực khác nhau trong nông thôn, để quản lý, tổ chức, tham gia trực tiếp vào các loại hình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp trong nông thôn.

Cán bộ quản lý và hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp; giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; làm việc tại các trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp

70

A00, A01, B00

15,75

7620301

Nuôi trồng thủy sản

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng về nuôi trồng thủy sản; biết vận dụng những kiến thức chuyên ngành vào các lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tham gia trực tiếp vào các loại hình sản xuất, kinh doanh trong nuôi trồng thủy sản...

Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu làm việc tại các cơ quan ngành thủy sản, các viện, trường, trung tâm đào tạo và nghiên cứu về thủy sản; doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất và các công ty tư vấn về thủy sản...

40

A00, A01, B00

15,5

7310630

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quản lý Nhà hàng - Khách sạn)

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Việt Nam học nắm vững kiến thức về du lịch và văn hóa; tổ chức và thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, đảm bảo đáp ứng năng lực thực hành vào công tác hướng dẫn du lịch, làm việc tại nhà hàng - khách sạn, quản trị kinh doanh du lịch; có khả năng nghiên cứu và tham gia nghiên cứu văn hóa, du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour tại các đơn vị lữ hành; thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch; làm việc trong các nhà hàng, khách sạn; nghiên cứu văn hóa tại các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh; làm việc tại các viện, trường, trung tâm, các tổ chức nghề nghiệp có liên quan.

100

A01, C00, D01

21

7220201

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh du lịch)

Đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh có đầy đủ tố chất và tri thức phù hợp với thời đại mới; có kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến ngôn ngữ, dịch thuật, du lịch, thương mại; và có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp chuẩn mực.

Các công việc liên quan đến ngôn ngữ Anh: dịch thuật; du lịch, nhà hàng, khách sạn, thương mại hoặc nghiên cứu ngôn ngữ Anh.

80

A01, D01

18,75

7229030

Văn học (*)

Đào tạo cử nhân văn học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức khoa học cơ bản và chuyên sâu về văn học; có những kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; năng lực thực hành nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công tác nghiên cứu văn học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện và các trung tâm nghiên cứu.

- Công tác biên tập viên, phóng viên ở các cơ quan báo chí, đài truyền hình, nhà xuất bản

- Công tác văn thư, văn phòng cho các cơ quan văn hóa, hành chính.

40

C00, D01, D14, D15

 

7310106

Kinh tế quốc tế

Đào tạo ra các cử nhân Kinh tế quốc tế có đầy đủ kiến thức, phẩm chất và năng lực thực hành nghề nghiệp để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, logistic, bảo hiểm ngoại thương, thanh toán quốc tế tại các tổ chức trong nước và ngoài nước hoặc cá nhân có thể tự tổ chức và điều hành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu độc lập.

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp Bộ đến địa phương thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế, các trường đại học có đào tạo về lĩnh vực kinh doanh quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, hoạt động logistics-vận tải & giao nhận, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc có thể tự tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu

60

A00, A01, D01

16,75

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

Đào tạo cử nhân trình độ đại học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và sản xuất sạch/sinh thái nhằm phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Công ty tư nhân, các phòng thí nghiệm, các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; tổ chức phi chính phủ, viện/trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp tư nhân, ...

40

A00, A01, B00

15,75

7229001

Triết học (*)

Đào tạo cử nhân Triết học có đầy đủ kiến thức, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực để thực hành nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức.

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu

- Chuyên viên ở các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể

- Hành nghề độc lập

40

A01, C00, C01, D01

 

* Trình độ cao đẳng (khối ngành Sư phạm)

120

51140201

Giáo dục Mầm non

Đào tạo sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Giáo dục mầm non có phẩm chất chính trị, sức khỏe và đạo đức tốt; có nền tảng kiến thức đại cương, cơ bản và chuyên ngành; có các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp; năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non.

- Dạy học và chăm sóc trẻ, quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)

- Chuyên viên các tổ chức với đối tượng hoạt động là trẻ mầm non và phát triển GDMN.

20

M00

16

51140202

Giáo dục Tiểu học

Trang bị kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cơ bản; kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; năng lực thực hành nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo viên tiểu học.

- Giảng dạy ở các trường Tiểu học

- Chuyên viên các phòng Giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo, ...

20

A00, A01, C00, D01

17,25

51140206

Giáo dục Thể chất

Đào tạo cử nhân cao đẳng Giáo dục thể chất có kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất. Có năng lực tham mưu và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một giáo viên trong lĩnh vực giảng dạy giáo dục thể chất ở các trường phổ thông.

Giảng dạy tại các trường tiểu học hoặc trung học cơ sở và làm việc tại các Trung tâm TDTT.

20

T00

15,75

51140221

Sư phạm Âm nhạc

Đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng dạy môn Âm nhạc ở các trường Trung học cơ sở và Tiểu học hoặc công tác tại các Trung tâm văn hóa, đáp ứng nhu cầu giáo dục nghệ thuật trong tương lai; có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

- Giảng dạy âm nhạc tại các trường Trung học cơ sở, Tiểu học.

- Hoạt động âm nhạc tại các Trung tâm văn hóa và cơ sở văn hóa cấp phường, xã, ...

20

N00

18

51140222

Sư phạm Mỹ thuật

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên nắm vững kiến thức và phương pháp thực hành chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật; vận dụng các kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng những phẩm chất cần thiết khi hành nghề, nghiên cứu và nâng cao trình độ; xác định được vai trò cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp đối với tổ chức và xã hội; có phương án tự nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực.

- Giảng dạy mỹ thuật ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

- Tổ chức, tham gia các hoạt động mỹ thuật ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, phòng Giáo dục, phòng Văn hóa...

- Tham gia các hoạt động mỹ thuật dịch vụ và mỹ thuật quần chúng.

20

H00

18,25

51140231

Sư phạm Tiếng Anh

Chương trình Cao đẳng Sư phạm tiếng Anh đào tạo sinh viên giảng dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học, giúp sinh viên có các kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh; có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp; có năng lực giảng dạy tiếng Anh tốt sau khi tốt nghiệp.

Có thể giảng dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học, các trung tâm ngoại ngữ, làm việc tại các trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

20

A01, D01

14

* Trình độ cao đẳng (khối ngành ngoài sư phạm)

540

6340114

Kế toán

Cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn, tổ chức hệ thống kế toán và xử lý các nghiệp vụ kế toán trong đơn vị công tác.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc của một kế toán viên tại các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các cơ quan hành chính Nhà nước.

40

A00, A01, D01

12

6340301

Quản trị kinh doanh

Đào tạo người học có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh; có kỹ năng giao tiếp và quản lý; có khả năng lập kế hoạch và tác nghiệp những hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất, kinh doanh ở vị trí nhân viên hoặc quản lý của các tổ chức nhà nước, khối doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức kinh doanh của nước ngoài thuộc mọi ngành nghề; hoặc tự thành lập doanh nghiệp riêng để điều hành.

40

A00, A01, D01

12

6620128

Phát triển nông thôn

Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống nông thôn, để tổ chức và tham gia trực tiếp vào các loại hình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp trong nông thôn

Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn trở thành cán bộ hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp tại các trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp

40

A00, A01, B00

12

6620108

Bảo vệ thực vật

Sinh viên tốt nghiệp được cung cấp đầy đủ những kiến thức, kỹ năng chuyên ngành về bảo vệ cây trồng, có đủ khả năng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau ở các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực được đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn trở thành cán bộ kỹ thuật hoặc trở thành nhân viên trong các cơ quan chuyên ngành nông nghiệp, các viện nghiên cứu, các tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp

40

A00, A01, B00

12

6640201

Dịch vụ thú y (**)

Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên ngành, kỹ năng về chăn nuôi và phòng trị bệnh cho vật nuôi, biết vận dụng những kiến thức đã học để ứng dụng trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống

Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực để trợ giảng và tham gia nghiên cứu tại các Viện, Trường, Trung tâm, chương trình, dự án hoặc có thể lựa chọn trở thành  kỹ thuật viên tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, nhân viên hoặc kỹ thuật viên tại các công ty, doanh nghiệp, trang trại, nhà máy sản xuất - kinh doanh trong các lĩnh vực chăn nuôi - thú y

60

A00, A01, B00

 

6540103

Công nghệ thực phẩm

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm sẽ có đủ  kiến thức chuyên môn, năng lực, kỹ năng làm việc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội

Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn trở thành cán bộ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc chuyên viên phân tích, nghiên cứu, tư vấn tại các sở, ban ngành, trung tâm nghiên cứu, viện, trường hoặc đơn vị có liên quan đến thực phẩm

40

A00, A01, B00

12

6480201

Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin trang bị cho người học đầy đủ kiến thức cơ sở và chuyên ngành về công nghệ thông tin, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có năng lực vận hành, khai thác và quản lý các hệ thống công nghệ thông tin

Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn làm việc tại các cơ quan, tổ chức chuyên về Công nghệ thông tin hoặc các đơn vị ứng dụng và các cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin

40

A00, A01, D01

12

6480217

Thiết kế trang web (**)

Chương trình trang bị cho người học đầy đủ các kiến thức về: Tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; tiếp nhận và bảo trì các hệ thống web; quản trị hệ thống web; khắc phục các sự cố của hệ thống web; phân tích và thiết kế hệ thống web và cơ sở dữ liệu; triển khai các ứng dụng thương mại điện tử; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tìm việc làm ở các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị, công ty, doanh nghiệp. Đồng thời, người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp tục học lên các trình độ cao hơn.

40

A00, A01, D01

 

6810103

Hướng dẫn du lịch

Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức về du lịch và văn hóa, có đủ khả năng tổ chức và thực hiện các công việc như: hướng dẫn du lịch, điều hành dịch vụ lữ hành, tham gia nghiên cứu về du lịch...

Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn trở thành hướng dẫn viên du lịch, nhân viên kinh doanh, nhân viên điều hành tour tại các đơn vị lữ hành, thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh hoặc làm việc tại các viện, trường, trung tâm, các tổ chức nghề nghiệp có liên quan

40

A01, C00, D01

12

6810104

Quản trị lữ hành (**)

Quản trị lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch; nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết những phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch, lập kế hoạch và lịch trình chi tiết về các tuyến điểm, độ dài tour, địa điểm xuất phát, phương tiện vận chuyển và các dịch vụ ăn nghỉ... Đây được xem là ngành "công nghiệp không khói" giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hóa.

Sau khi học xong người học có thể đảm đương được các vị trí như: nhân viên đại lý lữ hành, nhân viên bán chương trình du lịch, trợ lý điều hành tour, quản lý bộ phận nghiệp vụ, quản lý phòng điều hành và các vị trí khác trong doanh nghiệp lữ hành tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

30

A01, C00, D01

 

6810201

Quản trị khách sạn (**)

Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn. Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị nhân lực, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng.

Nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, resort,  các cơ sở kinh doanh lưu trú, bán sản phẩm phục vụ du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

30

A01, C00, D01

 

6810206

Quản trị nhà hàng (**)

Tổ chức quá trình phục vụ khách tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau. Có kỹ năng tập hợp, xử lý và lưu trữ thông tin về khách hàng, về các nhà cung cấp, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động trong nhà hàng, công việc của các nhóm phục vụ...

Trưởng nhóm, trưởng bộ phận tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình tiệc, hội nghị tại các nhà hàng, khu du lịch, trung tâm hội nghị tiệc cưới, các cơ sở kinh doanh ăn uống, bán sản phẩm phục vụ du lịch và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

30

A01, C00, D01

 

6210103

Hội họa (**)

Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng chuyên ngành hội hoạ, biết cách khai thác tài liệu, tự học, tự rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Tập vận dụng những hiểu biết vào việc cảm thụ, phân tích, đánh giá các yếu tố mỹ thuật và sáng tạo tác phẩm hội hoạ.

Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất và năng lực hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật như thiết kế tạo hình, quảng cáo, trang trí, sáng tác hội hoạ, tư vấn về mỹ thuật cho các cơ quan Đài truyền hình, Sở văn hoá Thông tin và Du lịch, Trung tâm văn hoá tỉnh, huyện, Hội văn học- nghệ thuật tỉnh, huyện,...

20

H00

 

6210402

Thiết kế đồ họa (**)

Ngành Thiết kế đồ họa là ngành học kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ, thông qua các công cụ đồ họa để truyền tải thông điệp bằng những hình ảnh đẹp, ấn tượng, đi vào lòng người. Theo học Thiết kế đồ họa, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về nền tảng nghệ thuật và phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới,...

Những cơ hội nghề nghiệp dành cho các bạn tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa có thể kể đến như sau: chuyên viên thiết kế, tư vấn thiết kế tại các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, xưởng phim hoạt hình và truyện tranh, các tòa soạn, các nhà xuất bản, cơ quan truyền hình, báo chí,... Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tự thành lập doanh nghiệp, các công ty thiết kế, dịch vụ studio hoặc tư vấn, giảng dạy tại các trường học, trung tâm, CLB,...

20

A00, A01, D01

 

6210225

Thanh nhạc (**)

Chương trình đào tạo Cao đẳng Thanh nhạc trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên sâu về thanh nhạc (kỹ thuật luyện thanh; cách xử lý diễn cảm tác phẩm và kỹ năng biểu diễn,...

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng hát và thể hiện phong cách biểu diễn phù hợp với sân khấu nhạc nhẹ: Pop, Rock, Dance, R&B..., dân ca, dân gian đương đại. Ngoài ra còn có thể làm việc tại các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các Trung tâm văn hóa thành phố và các tỉnh, thành

30

N00

 

Ghi chú:

(*) Các ngành mới bắt đầu tuyển sinh năm 2018.

(**) Đang xin mở ngành.

Quy ước các tổ hợp môn xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán Vật lí, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý

C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

C20: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

M00: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Hát tự chọn, Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh)

N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2

T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

 

Nguồn: Thông tin tuyển sinh 2018


THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022


© 2018 Trường Đại Học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang