THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022


Trở về

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

CHỦ ĐỀ BÀI LUẬN

(Thí sinh tham khảo viết bài luận, áp dụng cho Phương thức 5)

       Chủ đề 1: Sư phạm Ngữ văn – Động lực cho những ước mơ.

       Chủ đề 2: Việt Nam học – Khai phá chân trời mới.

       Chủ đề 3: Tài chính ngân hàng – Tiềm năng phát triển kinh tế.

       Chủ đề 4: Bảo vệ thực vật – Sáng tạo, cải cách nông nghiệp.

       Chủ đề 5: Ngôn ngữ Anh – Nghiên cứu, hội nhập Quốc tế.

(Chính thức)

-----------oOo-----------

Ghi chú:

DÀN Ý BÀI LUẬN Click xem >>

BÀI LUẬN (Tham khảo) Click xem >>

MẪU VIẾT BÀI LUẬN Download >>

Đề án tuyển sinh 2021

© 2021 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang