Trang chủ / Thông báo AGU

Lịch tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2018
Ngày đăng: 08/03/2018

STT

Thời gian

Nội dung

Địa điểm tư vấn

Ghi chú

1

Thứ Năm

Ngày 01/3/2018

Buổi sáng

(9h00 - 10h00)

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại website:

http://www.agu.edu.vn/tuyensinh/

Trường Đại học An Giang

Văn phòng Dự án TRIG

 

2

Thứ 7

Ngày 03/3/2018

Buổi chiều

(14h30 - 16h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện

Châu Phú

Trường

THPT Châu Phú

THPT Châu Phú

THPT Thạnh Mỹ Tây

THPT Trần Văn Thành

THPT Bình Mỹ

THCS & THPT Bình Long

3

Chủ nhật

Ngày 04/3/2018

Buổi sáng

(07h30 - 09h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện

Thoại Sơn

Trường

THPT Nguyễn Văn Thoại

THPT Nguyễn Khuyến

THPT Vĩnh Trạch

THPT Nguyễn Văn Thoại

THPT Vọng Thê

4

Chủ nhật

Ngày 04/3/2018

Buổi chiều

(14h30 - 16h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện Tri Tôn

 

Nhà thiếu nhi Tri Tôn

THPT Ba Chúc

THPT Nguyễn Trung Trực

THPT Cô Tô

5

Chủ nhật

Ngày 04/3/2018

Buổi sáng

(7h30 - 9h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện Chợ Mới

 

Trường

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

 

THPT Ung Văn Khiêm

THPT Lương Văn Cù

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

6

Chủ nhật

Ngày 04/3/2018

Buổi chiều

(14h30 - 16h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện Chợ Mới

 

 

Trường

THPT Châu Văn Liêm

THPT Võ Thành Trinh

THPT Huỳnh Thị Hưởng

THPT Nguyễn Văn Hưởng

THPT Châu Văn Liêm

7

Thứ 7

Ngày 10/3/2018

Buổi sáng

(7h30 - 9h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện

TX. Tân Châu

Trường

THPT Tân Châu

THPT Nguyễn Quang Diêu

THPT Vĩnh Xương

THPT Tân Châu

THPT Đức Trí

8

Chủ nhật

Ngày 11/3/2018

Buổi sáng

(7h30 - 9h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện

Châu Thành (923)

Trường

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

THPT Cần Đăng

THPT Vĩnh Bình

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

9

Chủ nhật

Ngày 11/3/2018

Buổi sáng

(7h30 - 10h30)

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh

và trải nghiệm hướng nghiệp

dành cho học sinh trường THPT

Trường Đại học An Giang

Hội trường 600

Các Trường THPT trên địa bàn TP. Long Xuyên

10

Chủ nhật

Ngày 11/3/2018

Buổi chiều

(14h30 - 16h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện

Phú Tân

Trung tâm Bồi dưỡng

Chính trị huyện Phú Tân

 

THPT Chu Văn An

THCS - THPT Phú Tân

THPT Bình Thạnh Đông

THPT Nguyễn Chí Thanh

THPT Hòa Lạc

11

Thứ 7

Ngày 17/3/2018

Buổi chiều

(14h30 - 16h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại

TP. Châu Đốc

Trường

THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa

THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa

THPT Dân tộc Nội trú

THPT Châu Phong

THPT Võ Thị Sáu

12

Chủ nhật

Ngày 18/3/2018

Buổi sáng

(7h00 - 10h00)

Tư vấn Tuyển sinh trực tiếp

Đài Phát thanh Truyền hình

An Giang

Hội trường 600

Trường Đại học An Giang

Các Trường THPT trên địa bàn TP. Long Xuyên

13

Thứ 7

Ngày 24/3/2018

Buổi chiều

(14h30 - 16h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại

huyện An Phú (771)

Trường THPT

An Phú

THPT An Phú

THPT Lương Thế Vinh

THPT Vĩnh Lộc

THPT Quốc Thái

14

Chủ nhật

Ngày 25/3/2018

Buổi sáng

(07h30 - 09h30)

Tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại huyện Tịnh Biên

 

Trường

THPT Tịnh Biên

THPT Tịnh Biên

THPT Xuân Tô

THPT Chi Lăng

Nguồn: Thông tin tuyển sinh 2018

THÔNG BÁO MỚI
TIN TỨC TUYỂN SINH


© 2018 Trường Đại Học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang