Trang chủ / Tin tuyển sinh chung

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác thi THPT và tuyển sinh 2018.
Ngày đăng: 16/3/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết tại đây: Đây


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Xem chi tiết tại đây: Đây


Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2, khoản 2 điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 11/2014/tt-bgdđt ngày 18 tháng 4 năm 2014 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Xem chi tiết tại đây: Đây


Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xem chi tiết tại đây: Đây

Nguồn: Tổng hợp thông tin tuyển sinh 2018

THÔNG BÁO MỚI
TIN TỨC TUYỂN SINH


© 2018 Trường Đại Học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang