Tra cứu thông tin nhập học năm 2021

Lưu ý: Nhập chính xác họ và tên hoặc CMND/CCCD
{{kq}}

>> HƯỚNG DẪN THÍ SINH NỘP HỌC PHÍ Xem

Lưu ý:

- Lệ phí bao gồm Học phí + (Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn và Khám sức khỏe lần đầu) 783.220 đồng.

- Lệ phí thí sinh có thể nộp sau.

>> HƯỚNG DẪN THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC ONLINE xem

© 2021 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

,