Tra cứu kết quả thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển theo phương thức 5 (đợt 2)

(Dành cho thí sinh tham gia xét duyệt bài luận đợt 3)

Lưu ý: Nhập chính xác "họ và tên" hoặc "CMND/CCCD", đối với tên viết hoa toàn bộ.
{{kq}}

>> HƯỚNG DẪN THÍ SINH NỘP HỌC PHÍ Xem

Lưu ý:

- Lệ phí bao gồm Học phí + (Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn và Khám sức khỏe lần đầu) 783.220 đồng.

- Lệ phí thí sinh có thể nộp sau.

>> HƯỚNG DẪN THÍ SINH XÁC NHẬN NHẬP HỌC ONLINE xem

>> XÁC NHẬN NHẬP HỌC ONLINE (bắt đầu từ 08h00 ngày 17/9/2021 đến 17h00 ngày 26/9/2021) Click

© 2021 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

,