Tra cứu kết quả thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển của phương thức Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM

Lưu ý: Nhập chính xác họ và tên hoặc CMND/CCCD
{{kq}}

© 2021 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang