Tra cứu kết quả xét duyệt bài luận (đợt bổ sung)

Lưu ý: Nhập chính xác họ và tên (VIẾT IN HOA) hoặc CMND/CCCD
{{kq}}

© 2022 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang