Trang chủ / Thông báo AGU

Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ 2018
Ngày đăng: 03/04/2018

Mã ngành

Tên ngành

Mục tiêu đào tạo

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu xét tuyển năm 2018
(dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm xét tuyển năm 2017

Trình độ thạc sĩ

 

 

8140114

Quản lý giáo dục

Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và chuyên viên có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu làm cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp, các ngành và các trường học; có khả năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học Quản lý Giáo dục, góp phần vào việc giải quyết các vấn đề lí luận và thực tiễn quản lý giáo dục của Tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL nói riêng và cả ngành giáo dục nói chung; có khả năng học tập, nghiên cứu về khoa học giáo dục chuyên ngành quản lý giáo dục.

- Đảm nhận tốt các công tác quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục - đào tạo và các tổ chức xã hội có thực hiện chức năng giáo dục - đào tạo.

- Giảng dạy và nghiên cứu về quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục.

20

 

 

8620110

Khoa học cây trồng

Đào tạo thạc sĩ có kiến thức về lĩnh vực trồng trọt, có kỹ năng và phẩm chất cá nhân, có năng lực thực hành nghề nghiệp, thích ứng tốt với công việc ở các cơ quan, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ khoa học cây trồng.

Nhân viên, cán bộ, quản lý, nghiên cứu viên...tại các cơ quan liên quan lĩnh vực nông nghiệp

15

 

 

8620105

Chăn nuôi

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Chăn nuôi nhằm đào tạo học viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và phát triển nền kinh tế đất nước, có kiến thức và kỹ năng về ngành Chăn nuôi.

- Đảm nhận tốt các công tác quản lý chuyên ngành tại các Sở, Ban ngành của nhà nước và các cơ sở Chăn nuôi và dịch vụ sản xuất có liên quan.

- Giảng dạy và nghiên cứu về Chăn nuôi trong các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu khoa học ngành Chăn nuôi.

- Có đủ kiến thức và kỹ năng để tiếp tục học bậc tiến sĩ chuyên ngành Chăn nuôi tại các trường đại học trong và ngoài nước

15

 

 

8850101


Quản lý tài nguyên và môi trường (đang xin mở ngành)

Đào tạo học viên trình độ thạc sĩ có đủ năng lực chuyên môn, cơ sở lý luận nghiên cứu khoa học và khả năng nghiên cứu độc lập trong quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN), bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

- Công tác tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan phân tích, quan trắc tài nguyên môi trường, các cơ quan thẩm định dự án và hợp tác đầu tư trong vai trò nghiên cứu, giảng dạy hoặc xây dựng và thực hiện đánh giá các vấn đề môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên để phát triển bền vững kinh tế xã hội của cả nước hay của vùng.

- Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, các ban quản lý dự án, vườn quốc gia, khu bảo tồn...với khả năng xây dựng, quản trị các dự án phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường tài nguyên các cấp hoặc địa phương về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học...

- Phụ trách quản lý chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động sản xuất tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp...

20

 

 

Ghi chú:
+ Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Nhà trường sẽ có thông báo tuyển sinh cụ thể từng ngành trên website của Trường.
+ Vùng tuyển: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tin tuyển sinh 2018


THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022


© 2018 Trường Đại Học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang