THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022


Trở về

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

MÃ TRƯỜNG: QSA

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (không bao gồm chỉ tiêu liên thông vlvh trình độ đh, trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non và đào tạo văn bằng 2 VLVH)

       1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

       2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên toàn quốc.

       3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Tuyển thẳng: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học.

3.2. Xét tuyển:

  3.2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021

Trường dành tối thiểu 30% chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh theo phương thức này.

  3.2.2. Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập (Học bạ) THPT

Trường dành tối thiểu 70% chỉ tiêu để xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT căn cứ vào kết quả học tập và hạnh kiểm ở bậc THPT (lớp 12).

        4. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Số QĐ đào tạo VLVH

Ngày tháng năm ban hành QĐ

Cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc trường tự chủ QĐ

Năm bắt đầu đào tạo

1

7340301

Kế toán

30

1064/QĐ-BGD&ĐT-ĐH

21/03/2000

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2000

2

7340101

Quản trị kinh doanh

30

511/QĐ-BGD&ĐT

26/01/2006

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2006

3

7340201

Tài chính - Ngân hàng

30

1173/QĐ-BGDĐT

08/03/2007

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2007

4

7340115

Marketing

25

4456/QĐ-BGDĐT

20/10/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017

5

7380101

Luật

30

1048/QĐ-BGDĐT

21/3/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2016

6

7620112

Bảo vệ thực vật

50

1205/QĐ-BGDĐT

03/04/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2013

7

7480201

Công nghệ thông tin

50

503/QĐ-BGD&ĐT-ĐH

19/01/2001

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2001

        5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển thấp nhất là 14 điểm.

- Sử dụng kết quả học tập bậc THPT: Tổng điểm trung bình 3 môn học của năm học lớp 12 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển (làm tròn đến 0,25) cộng với điểm ưu tiên đối tượng khu vực  ≥ 14 điểm, xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên.

        6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

  • Thí sinh chọn một trong các tổ hợp theo quy định của từng ngành để đăng ký xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp bằng nhau.
  • Điểm xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.

        7. Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Nhà trường thông báo cụ thể vào tháng 6/2020 trên trang thông tin điện tử của Trường

        8. Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

 Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

        10. Học phí dự kiến hệ VLVH và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Số
TT

Khối ngành

Lộ trình tăng học phí theo năm học (đồng)

2020 - 2021

2021 – 2022

2022 - 2023

Trình độ đại học

1

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

14.700.000

16.170.000

17.787.000

2

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

17.550.000

19.305.000

21.235.500

        11. Thời gian dự kiến tuyển sinh trong năm

Tháng 10/2021

 

Đề án tuyển sinh 2021

© 2021 Trường Đại học An Giang - Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang