Ngày 20/6/2020, 03 sinh viên Trường Đại học An Giang đã được tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu ĐHQG 2020” tại chương trình “Những người Cộng sản trẻ ĐHQG-HCM” do Ban Cán sự Đoàn và Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức.

Chương trình đã tuyên dương 25 cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM năm 2020. Trong đó, 03 sinh viên AGU được tuyên dương là: bạn Nguyễn Hữu Lợi – DH19TH1, Phó Bí thư Chi bộ 22, Khoa Công nghệ thông tin; bạn Phạm Thị Lan Nhi – DH18CT, Phó Bí thư Chi bộ 20, Khoa Luật và Khoa học chính trị; và bạn Trần Thanh Huyền – DH17KQ, đảng viên Chi bộ 30, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. 
Tại chương trình, đại biểu còn được tham dự nhiều sự kiện bổ ích: Sinh hoạt chuyên đề "Tuổi trẻ ĐHQG-HCM học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú là sinh viên Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM; Triển lãm "Tuổi trẻ ĐHQG-HCM sắt son niềm tin với Đảng"; Phát động phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn và Đoàn Thanh niên ĐHQG-HCM giai đoạn 2020 - 2025.

Bạn Nguyễn Hữu Lợi – DH19TH1, Phó Bí thư Chi bộ 22, UVTV Đoàn khoa CNTT
Bạn Nguyễn Hữu Lợi – DH19TH1, Phó Bí thư Chi bộ 22, UVTV Đoàn khoa CNTT

 

Bạn Phạm Thị Lan Nhi – DH18CT, Phó Bí thư Chi bộ 20, UV BCH Đoàn trường
Bạn Phạm Thị Lan Nhi – DH18CT, Phó Bí thư Chi bộ 20, UV BCH Đoàn trường

 

Bạn Trần Thanh Huyền – đảng viên Chi bộ 30, Phó Bí thư Chi đoàn DH17KQ
Bạn Trần Thanh Huyền – đảng viên Chi bộ 30, Phó Bí thư Chi đoàn DH17KQ


 

Các bạn nhận tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu ĐHQG 2020”
Các bạn nhận tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu ĐHQG 2020”

Trần Trung Quốc – P.CTSV
(Ảnh: BTC)

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: