Ngày 07/03/2019, Trường Đại học An Giang đã  được chấp nhận trở thành thành viên liên kết (Associate Member) của Mạng lưới đảm bảo chất lượng thuộc Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – Quality Assurance - AUN-QA).

Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN Universities Network - AUN) là một tổ chức độc lập, được thành lập vào tháng 11/1995, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội các nước Đông Nam Á và sự ủy nhiệm của các Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á. Mục đích hoạt động của  tổ chức này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á và với các đối tác khác của Mạng lưới. Một trong những hoạt động trọng tâm của AUN là hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á nên AUN đã thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng thuộc AUN vào năm 1998. AUN-QA chịu trách nhiệm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng trong các trường đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và trên thế giới vì lợi ích chung của cộng đồng trong khu vực Đông Nam Á. Từ năm 2013, Ban Thư ký AUN-QA đã triển khai chương trình thành viên liên kết (Associate Member) nhằm tăng cường hệ thống đảm bảo chất lượng và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho các trường đại học trong khu vực.
Sau một thời gian tích cực chuẩn bị các hồ sơ và minh chứng cần thiết theo yêu cầu của Tổ chức AUN-QA, ở phiên họp vào tháng 3/2019 tại Manila - Philippines, Hội đồng AUN-QA đã công nhận Trường Đại học An Giang là thành viên liên kết của tổ chức này. Hiện nay, Tổ chức AUN-QA có 118 thành viên (30 thành viên chính thức và 88 thành viên liên kết). Trong đó, Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học là thành viên chính thức và 36 thành viên liên kết.

Trường Đại học An Giang có môi trường dạy - học tích cực, hiệu quả và sáng tạo
Trường Đại học An Giang có môi trường dạy - học tích cực, hiệu quả và sáng tạo

 

Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo và cộng đồng
Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ đào tạo và cộng đồng

 

Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường
Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường

 

Trường phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế
Trường phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế


 

Tập thể Ban Giám hiệu Trường ĐHAG nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2023
Tập thể Ban Giám hiệu Trường ĐHAG nhận giấy chứng nhận đạt chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2023

Việc trở thành thành viên liên kết của AUN-QA không chỉ giúp cho Trường Đại học An Giang tiếp tục thực hiện đổi mới các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn trong khu vực, mà còn tạo điều kiện để Nhà trường cũng như các chương trình đào tạo của Trường được kiểm định và công nhận bởi AUN-QA. Từ đó, Nhà trường có nhiều cơ hội hợp tác với AUN cũng như các đối tác của AUN trong việc triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng.
Tháng 3/2018, Trường Đại học An Giang được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2023 và đến nay Trường chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN-QA. Sau khi trở thành thành viên liên kết, Trường dự định sẽ tiến hành các hoạt động đảm bảo chất lượng như: cử cán bộ, giảng viên tham gia các khóa huấn luyện của AUN-QA; phối hợp với AUN-QA tổ chức các hội thảo, tập huấn về đảm bảo chất lượng; triển khai đánh giá ngoài khoảng 15 chương trình đào tạo trong giai đoạn 5 năm tiếp theo và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục vào năm 2023 theo các Bộ tiêu chuẩn kiểm định của AUN-QA.
Những kết quả trên thể hiện rõ sự quyết tâm mạnh mẽ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học An Giang trong việc không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới; tạo tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của Nhà trường, đặc biệt là chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29 ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Hồ Nhã Phong – Anh Thư
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: