"...Thực hiện Công văn số 5104/BGDĐT-KHTC ngày 06/11/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019, Trường ĐH An Giang xin gửi báo cáo công khai năm học 2018 – 2019 như sau"

Chi tiết, mời xem tại đây!

Hình ảnh :

Tin liên quan: