Thân mời bình chọn bài dự thi của đội tuyển Olympic Tiếng Anh Trường Đại học An Giang - ĐHQG HCM.

Chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ trang bình chọn sau:

https://www.facebook.com/884811341548968/posts/5058058457557548/

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1022.KH-CTHSSV.pdf 1.502.277
1 711.KH-ĐHAG.pdf 1.695.822
1 danh-sach-doi-tuyen.pdf 473.442
Hình ảnh :

Tin liên quan: