Báo cáo nghiệm thu giáo trình “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh trẻ em”

Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Phương pháp giảng dạy Tiếng anh trẻ em (Methodology for Teaching English to Young Learners)”.

Giáo trình do TS Trần Thị Thanh Huế - Trưởng khoa Ngoại ngữ làm chủ biên, TS Bùi Lê Diễm Trang, ThS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt làm thành viên.

Giáo trình được xây dựng theo 4 mục tiêu: (1) Hướng đến việc giảng dạy tiếng Anh theo định hướng giao tiếp, tiếp cận mục tiêu của chương trình sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học mới; (2) Cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết về tâm lý trẻ em và lý luận giảng dạy tiếng Anh trẻ em, các kỹ thuật và hoạt động giảng dạy Tiếng anh trẻ em hiệu quả; (3) Giúp sinh viên phát triển kỹ năng thiết kế bài giảng và năng lực nhận xét, đánh giá nội dung giảng dạy; (4) Nâng cao lòng yêu nghề, khả năng truyền cảm hứng học tiếng Anh và năng lực tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn.

Giáo trình sẽ được áp dụng cho học phần “Phương pháp giảng dạy Tiếng anh trẻ em” – một trong những học phần quan trọng trong Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu và yêu cầu các tác giả hoàn chỉnh giáo trình, nộp về Phòng Đào tạo theo đúng quy định.

Bạch Tuyết - TV
 

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN