Chiến lược 1: Nâng cao hiệu quả quản trị đại học

Xây dựng mô hình quản trị đại học gắn với tăng cường tự chủ kết hợp với chuyển đổi số phù hợp với Luật GDĐH, định hướng phát triển của ĐHQG-HCM và đáp ứng được nhu cầu phát triển của Trường.

  

HÌNH ẢNH


Toàn cảnh Trường Đại học An Giang
TIN LIÊN QUAN