Đánh giá giữa kỳ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHQG–HCM, loại C năm 2023

Ngày 8/11/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG–HCM (loại C) “Nghiên cứu khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và chống oxy hóa của cây tre Mạnh Tông (Dendrocalamus Asper) ở vùng Bảy Núi, An Giang”.

Đề tài do ThS Võ Thị Dao Chi – Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm; các cộng sự cùng thực hiện gồm: ThS Ngô Thúy An – Khoa KT-CN-MT, ThS Võ Đan Thanh – Khoa KT-CN-MT và ThS Đỗ Văn Mãi – Khoa Dược, Trường Đại học Tây Đô.
Mục tiêu của đề tài là khảo sát khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa của tre Mạnh Tông ở vùng Bảy Núi An Giang. Cụ thể, đề tài sẽ khảo sát sơ bộ thành phần hóa học có trong bột dược liệu; chiết xuất cao với dung môi nước và etanol; tính toán hiệu suất chiết xuất cao và định lượng polyphenol trong cao chiết của măng, lá, thân, rễ tre; khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và chống oxy hóa của cao chiết từ măng, thân, rễ, lá tre Mạnh Tông.
Hiện tại, đề tài đạt một số kết quả như: Đã thu thập số liệu về hàm lượng polyphenol của măng thân rễ lá tre; Đạt số liệu về % ức chế gốc tự do; Số liệu % ức chế các vi sinh vật (Escherichia Coli, Staphylococus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Vibrio Parahaemolytius). Đề tài được Hội đồng Khoa học đánh giá cao về kế hoạch thực hiện, các nội dung nghiên cứu và kết quả sơ bộ đạt được, đặc biệt là đã khai thác vật liệu tự nhiên hiện có ở nước ta để đưa vào quá trình nghiên cứu. 
Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm đề tài tiếp tục triển khai nội dung còn lại để nghiệm thu đúng tiến độ.

Bạch Tuyết - TV
 

HÌNH ẢNH


ThS Võ Thị Dao Chi chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học
TIN LIÊN QUAN