Đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại B

Ngày 17/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại B “Kích thích tập thể trong cấu trúc lớp có chứa graphene và tựa graphene” do TS Nguyễn Văn Mện – Trưởng Bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm  làm chủ nhiệm.

Đề tài đặt ra mục tiêu tính toán kích thích tập thể trong những cấu trúc lớp có chứa graphene và tương tự graphene, có kể đến hiệu ứng nhiệt độ, sự không đồng nhất của môi trường với sự có mặt của từ trường tạo nên sự phân cực trong các điện tử trong hệ và bản chất khác nhau của các chuẩn hạt trong các lớp nhằm cải thiện các mô hình lý thuyết đang được nghiên cứu hiện nay. Đề tài cũng xem xét thêm ảnh hưởng của nhiều yếu tố quan trọng như ảnh hưởng của nhiệt độ, sự không đồng nhất của điện môi nền, ảnh hưởng của từ trường,… lên những cấu trúc lớp có chứa graphene và tương tự graphene.

Kết quả của đề tài sẽ góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo, giúp các nhà khoa học có thêm thông tin trong việc lựa chọn, ứng dụng graphene, các cấu trúc có chứa graphene và các vật liệu tương tự graphene trong công nghệ.

Đề tài được phê duyệt thực hiện từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2025. Hiện tại, nghiên cứu này đã triển khai vượt tiến độ theo thuyết minh đề tài, cụ thể: hoàn thành 3/4 nội dung nghiên cứu theo thuyết minh; đã công bố được 3/4 sản phẩm khoa học đăng ký, bao gồm 3 bài báo quốc tế (SCIE) được xếp hạng Q2 (đăng ký ban đầu: 2 bài Q2 và 2 bài Q3).

Hội đồng khoa học đánh giá cao về kế hoạch, các nội dung nghiên cứu và những kết quả ban đầu mà đề tài đạt được. Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các nội dung nghiên cứu còn lại để hoàn thành dự án đúng tiến độ đã đề ra.

Cẩm Thiêu – TV

HÌNH ẢNH


Đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM, loại B “Kích thích tập thể trong cấu trúc lớp có chứa graphene và tựa graphene”
TIN LIÊN QUAN