Đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C

Ngày 11/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C “Phân lập các virus từ muỗi được thu thập trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Đề tài do TS Ngô Thụy Bảo Trân – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu cụ thể: Xác định loài và mật độ muỗi đang lưu hành trên địa bàn tỉnh; Phát hiện virus do muỗi truyền lưu hành giữa vật nuôi và muỗi ở các địa bàn nghiên cứu; Xác định một số đặc tính sinh học của các virus mới được phân lập.

Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc thu thập muỗi ở ba huyện của tỉnh An Giang, gồm Chợ Mới, Châu Phú và Tân Châu. Các muỗi thu thập được sẽ được định danh dựa vào các đặc điểm hình thái của chúng, đồng thời được sử dụng để phân lập các virus có trong cơ thể chúng, yếu tố gây của các virus phân lập được cũng khảo sát. Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở quan trọng trong việc theo dõi và giám sát các virus do muỗi truyền nhằm góp phần ngăn ngừa cũng như kiểm soát sự xuất hiện và tái xuất hiện bệnh gây ra từ các virus này ở địa phương.

Đề tài được phê duyệt thực hiện từ tháng 2/2023 đến tháng 2/2025. Hiện tại, đề tài đã đạt được một số kết quả ban đầu như sau: Thu thập muỗi từ tháng 6/2023 đến tháng 3/2024; Phân loại muỗi đã thu thập được trên địa bàn nghiên cứu; Phân lập được virus Culex flavivirus và Quang Binh virus trên một số muỗi thu thập được.
Hội đồng khoa học đánh giá cao về kế hoạch, các nội dung nghiên cứu và những kết quả ban đầu mà đề tài đã đạt được. Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các nội dung nghiên cứu còn lại để hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

Cẩm Thiêu – TV

HÌNH ẢNH


Báo cáo giữa kỳ Đề tài C- TS Ngô Thụy Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN