Đối tác năm 2004

Đối tác năm 2004

Stt Logo Tên đối tác Quốc gia Năm ký Hết hạn Nội dung
1 National Kaohsiung Marine University Đài Loan 2004   Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
2 Edgewood College Hoa Kỳ 2004   Hỗ trợ tập huấn giáo viên Trường ĐH An Giang
3 Joint Grass-Roots Fukuoka Tổ chức Joint Grass-Roots Fukuoka Nhật Bản 2004   Hợp tác nghiên cứu phát triển nông thôn và giảm nghèo trong Tỉnh An Giang
4   Pan System Singapore 2004   Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL và các vùng lân cận