Đối tác năm 2005

Đối tác năm 2005

Stt Logo Tên đối tác Quốc gia Năm ký Hết hạn Nội dung
1 National Institute for Environmental Studies Nhật Bản 2005 2007 Hợp tác thực hiện Dự án Giám Sát Hệ Thống Sinh Thái Sông Mê Kong
2 Volunteers in Asia (VIA) Hoa Kỳ 2005   VIA hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ

 

 

TIN LIÊN QUAN