Đối tác năm 2006

Đối tác năm 2006

Stt Logo Tên đối tác Quốc gia Năm ký Hết hạn Nội dung
1 The Asia Rice Foundation (Philippines) Philippines 2006 2008 Hợp tác triển lãm các hiện vật nông nghiệp
2 West Virginia University Hoa Kỳ 2006 2011 Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học
3   Ferris State University Hoa Kỳ 2006 2011 Tăng cường năng lực và hiểu biết về văn hóa của hai bên cho các cán bộ-giảng viên
4 Apollos University Hoa Kỳ 2006 2011 Trao đổi giảng viên, sinh viên, các thông tin giáo dục, Hợp tác các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
5 University of Applied Sciences Đức 2006   Trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu và trao đổi kết quả nghiên cứu

 

 

 

 

 

 


 

 

TIN LIÊN QUAN