Đối tác năm 2017

Đối tác năm 2017

Stt Logo Tên đối tác Quốc gia Năm ký Hết hạn Nội dung
1   Viện Công nghệ Châu Á AIT Tại Vietnam Thái Lan 2017 2020 Tổ chức các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, nghiên cứu, trao đổi nguồn lực và các chương trình đào tạo vì sự phát triển của ĐBSCL.
2            
3            
4            
5            
6            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

TIN LIÊN QUAN