Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

"...Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí minh công nhận Trường Đại học An giang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành"

TIN LIÊN QUAN