Hội đồng trường Trường Đại học An Giang tổ chức Kỳ họp lần thứ 10

Ngày 27/2/2023, Hội đồng trường Trường Đại học An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 để xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Hội đồng đã lấy ý kiến các thành viên về 5 nội dung quan trọng, gồm: Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2023 của Trường Đại học An Giang; Đề án Sử dụng tài sản công tại Trường Đại học An Giang vào mục đích cho thuê; Quy định về tuyển dụng viên chức, người lao động tại Trường Đại học An Giang; Kế hoạch phân bổ tài chính năm 2023 và Dự thảo Quy chế tài chính Trường Đại học An Giang.
Hội đồng cũng đã cho ý kiến biểu quyết giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự kiến, Kỳ họp lần thứ 11 của Hội đồng Trường Đại học An Giang sẽ diễn ra vào tháng 4/2023.

Anh Thư – TV
 

HÌNH ẢNH


Các thành viên Hội đồng trường Trường ĐHAG
Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng trường Trường Đại học An Giang
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Phó Chủ tịch Hội đồng trường điều hành thảo luận
TS Nguyễn Đình Hưng – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính, ĐHQG-HCM đóng góp ý kiến cho các quy chế về tài chính
PGS.TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Thành viên Hội đồng trường phát biểu
PGS.TS Vũ Hải Quân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, Thành viên Hội đồng trường cho ý kiến về các nội dung
PGS.TS Trần Văn Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu kết luận
TIN LIÊN QUAN