Hội nghị báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/05/2024), Đảng ủy Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề cho đảng viên các chi bộ trực thuộc và gần 100 đoàn viên sinh viên của Trường.

Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức viên chức, sinh viên về nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; cổ vũ, động viên viên chức, sinh viên ra sức phấn đấu trong lao động, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được ThS Dương Thế Hiền – Giảng viên Bộ môn Lịch sử, Khoa Sư phạm khái quát một số vấn đề về Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả của Chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

e-News

HÌNH ẢNH


Toàn cảnh Hội nghị báo cáo chuyên đề
ThS Dương Thế Hiền – Giảng viên Bộ môn Lịch sử, Khoa Sư phạm, báo cáo viên của Hội nghị
Đoàn viên sinh viên phát biểu trao đổi cùng báo cáo viên
TIN LIÊN QUAN