Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và phương hướng công tác tuyển sinh năm 2023

Ngày 20/12/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và phương hướng công tác tuyển sinh năm 2023”.

Tại Hội nghị, quý đại biểu đã được thông tin về: Một số điểm mới trong công tác tuyển sinh hiện nay; đánh giá kết quả tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2022 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2023; tình hình triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động tư vấn tuyển sinh thời gian qua và đề xuất định hướng nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. 

Đại diện các Khoa cũng đã có tham luận chia sẻ về thực tiễn tình hình tuyển sinh đại học và sau đại học của đơn vị mình. 

Quý thầy cô tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh trong những năm tiếp theo, cụ thể như: Đa dạng kênh quảng bá tuyển sinh; Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn tuyển sinh và triển khai tư vấn thường xuyên; Mở rộng phạm vi của hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tiếp; Mở rộng mạng lưới kết nối giữa cựu sinh viên - doanh nghiệp - nhà trường để không ngừng cải tiến chương trình đào tạo; Phát triển liên kết quốc tế trong đào tạo;…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng Võ Văn Thắng ghi nhận những đóng góp của quý thầy cô và có một số ý kiến chỉ đạo đối với các đơn vị có liên quan. Hiệu trưởng cho rằng “công tác tuyển sinh là nhiệm vụ của toàn trường” và hy vọng tất cả viên chức của Trường sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, góp sức cùng Nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Anh Thư - TV
 

HÌNH ẢNH


Chủ tọa Hội nghị
PGS.TS Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Đào tạo báo cáo một số điểm mới trong công tác tuyển sinh, đánh giá kết quả tuyển sinh đại học năm 2022 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2023
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan – Trưởng phòng Công tác sinh viên báo cáo tình hình triển khai hoạt động tư vấn tuyển sinh và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
TS Nguyễn Trần Thiện Khánh – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học báo cáo kết quả tuyển sinh sau đại học thời gian qua và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2023
TS Nguyễn Hữu Trí – Trưởng khoa Kinh tế - QTKD chia sẻ về những yếu tác động đến tuyển sinh bậc đại học ở Trường ĐHAG và đề xuất ý kiến cho Chủ tọa Hội nghị
TS Đoàn Thanh Nghị - Trưởng khoa CNTT đóng góp ý kiến cho Chủ tọa Hội nghị
PGS.TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng phát biểu
PGS.TS Võ Văn Thắng –Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận
TIN LIÊN QUAN