Hội thảo tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá chương trình đào tạo

Ngày 5-6/1/2023, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 và Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội thảo gồm 2 nội dung chính: Tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng cho các viên chức thuộc Tổ Đảm bảo chất lượng của các Khoa, Phòng ban và Trung tâm; Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo cho thành viên nhóm chuyên trách.
Theo kế hoạch, Trường Đại học An Giang sẽ triển khai tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 đối với ngành Bảo vệ thực vật và tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Luật và ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được ThS. Ngô Thị Kim Duyên – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá chia sẻ những quy định cần lưu ý trong công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học An Giang, công tác thu thập số liệu và minh chứng tại các đơn vị. Báo cáo viên cũng đã giới thiệu về cấu trúc, tính logic, nguyên tắc áp dụng và quy trình đánh giá theo mỗi bộ tiêu chuẩn. Ngoài ra, báo cáo viên cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác đánh giá chương trình đào tạo; từ đó giúp cho đại biểu tham dự nắm bắt được kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá, thu thập số liệu cốt lõi, thông tin minh chứng để hoàn thiện các hồ sơ, tiến tới đánh giá ngoài trong thời gian tới.

Cẩm Thiêu – TV
 

HÌNH ẢNH


Thành viên nhóm chuyên trách CTĐT ngành Quản lý Tài nguyên Môi trường
ThS Ngô Thị Kim Duyên – Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL giới thiệu tổng quan về công tác đánh giá CTĐT
Thành viên nhóm chuyên trách CTĐT ngành Luật
Toàn cảnh buổi tập huấn nhóm chuyên trách theo từng CTĐT
TIN LIÊN QUAN