Nghiệm thu đề tài cấp Trường thuộc lĩnh vực Toán học

Ngày 5/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài “Điều kiện đủ cho tính liên tục của ánh xạ nghiệm bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu” do ThS Võ Thành Tài – Phó Trưởng Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.
Đề tài đã góp phần làm phong phú các kết quả về tính liên tục của ánh xạ nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu. Các nội dung của đề tài là một trong những hướng để sinh viên thực hiện khóa luận hoặc nghiên cứu tiếp theo ở bậc cao hơn. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 85.9/100 điểm (xếp loại Tốt).
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã xét duyệt đề cương chi tiết của đề tài “Nghiên cứu điện trở kéo theo trong lớp đôi Graphene có vùng cấm” do TS Nguyễn Văn Mện - Trưởng  Bộ môn Vật lý, Khoa Sư Phạm làm chủ nhiệm và ThS Đổng Thị Kim Phượng làm thành viên.
Mục tiêu của đề tài là: Tính toán và vẽ đồ thị Coulomb drag của lớp đôi gồm hai lớp graphene có vùng cấm; Khảo sát sự phụ thuộc của đại lượng này vào các yếu tố đặc trưng như bề dày lớp, mật độ hạt tải, bề rộng vùng cấm và nhiệt độ. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 90.6/100 điểm và cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc -TV
 

HÌNH ẢNH


ThS Võ Thành Tài – Phó Trưởng Bộ môn Toán – Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt đề tài
TS Nguyễn Văn Mện – Giảng viên Bộ môn Vật lý – Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt đề tài
TIN LIÊN QUAN