Nghiệm thu đề tài cấp trường về lĩnh vực Khoa học tự nhiên

Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022-2023. Hội đồng diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Đề tài “Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ (Việt Nam) bằng phương pháp đạo hàm” do TS Nguyễn Hồng Hải – Viện Biến đổi khí hậu làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của nghiên cứu là: (1) Lựa chọn các phương pháp đạo hàm và xây dựng hệ phương pháp phân tích tài liệu trọng lực phù hợp với điều kiện địa chất – địa vật lý thực tế trong nghiên cứu đặc trưng cấu trúc địa chất ở Nam bộ (Việt Nam); (2) Xây dựng chương trình phân tích dị thường trọng lực Bouguer bằng phương pháp đạo hàm trên ngôn ngữ lập trình Matlab cho phép xác định định tính và định lượng trong nghiên cứu địa chất tại các nơi có điều kiện địa chất phức tạp như Nam bộ; (3) Thử nghiệm trên mô hình nhằm kiểm tra độ tin cậy của chương trình phân tích; (4) Phân tích dị thường trọng lực Bouguer ở Nam bộ góp phần bổ sung hoàn thiện và làm sáng tỏ cấu trúc địa chất và hoạt động kiến tạo vùng nghiên cứu.

Kết quả, đề tài đạt 86,8 điểm, đạt loại Tốt.

Bạch Tuyết - TV
 

HÌNH ẢNH


TS Nguyễn Hồng Hải báo cáo đề tài
TIN LIÊN QUAN