Nghiệm thu đề tài cấp trường về lĩnh vực Toán học

Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022-2023. Hội đồng diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Đề tài “Xây dựng và đánh giá chất lượng khóa học trực tuyến môn Xác suất thống kê cho sinh viên ngoài ngành Sư phạm” do TS Phạm Thị Thu Hoa – Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm; ThS Diệp Hoàng Ân và ThS Trần Thị Ngọc Giàu làm thành viên.
TS  Phạm Thị Thu Hoa báo cáo đề tài.
Trong đề tài nghiên cứu, tác giả đã thực hiện được 2 mục tiêu chính: Thiết kế nội dung khóa học trực tuyến môn Xác suất thống kê cho sinh viên các ngành không chuyên toán; Triển khai và kiểm tra chất lượng của khóa học này, khóa học trực tuyến phải bảo đảm giữ được chất lượng của khóa học như phương pháp dạy học truyền thống.
Kết quả, đề tài đạt 88,4/100 điểm, đạt loại tốt.

Bạch Tuyết - TV
 

HÌNH ẢNH


TS  Phạm Thị Thu Hoa báo cáo đề tài
TIN LIÊN QUAN