Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C

Ngày 22/01/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài “Xây dựng công thức thấm trên ruộng lúa trong giai đoạn ngập nước cho vùng tứ giác Long Xuyên” do ThS Trần Thị Hồng Ngọc – Phó Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Mục tiêu chung của nghiên cứu nhằm xây dựng phương trình thấm thực nghiệm trên lúa và đánh giá nhu cầu nước tưới lên chỉ tiêu năng suất lúa cho từng loại đất trong đó có tính đến thấm. 

Các mục tiêu cụ thể của đề tài là: (1) Đánh giá các thông số vật lý của đất: Độ chua, độ ẩm đất, độ xốp, dung trọng, tỷ trọng, thành phần hạt, hàm lượng hữu cơ, Niơ tổng; (2) Xây dựng phương trình thấm thực nghiệm trên 2 nhóm đất khác nhau; (3) Đo tốc độ thấm bằng phương pháp đo thấm bằng thùng, xây dựng mối tương quan giữa các thông số vật lý của đất với tốc độ thấm; (4) Đánh giá nhu cầu nước của các công thức tưới, từ đó chọn ra công thức tưới có nhu cầu nước thấp mà năng suất lúa cao để kiến nghị cho nông dân.

Kết quả của đề tài đã giúp đánh giá đặc tính hóa, lý của đất ở hai vùng nghiên cứu; Số liệu thu thập qua thí nghiệm cho thấy: Lượng nước thấm, lượng nước bốc hơi, nước do mao quản, tính toán nhu cầu nước cho cây lúa, nhu cầu nước tưới tiêu, năng suất lúa, các chỉ số hạt chắc lép của lúa; Phân tích thống kê tìm ra nghiệm thức có năng suất tối ưu nhưng nhu cầu nước thấp để kiến nghị cho người dân. Đồng thời, nghiên cứu còn phát hiện ra rằng tốc độ thấm và độ ẩm có tương quan chặt chẽ nhau ở cả hai loại đất và độ xốp có tương quan tốt với tốc độ thấm ở đất thịt pha sét nhưng không tương quan ở đất thịt pha cát. Các kết quả phân tích mẫu đất cụ thể trong nghiên cứu là căn cứ giúp các địa phương tham khảo để xây dựng quy trình canh tác lúa nếp phù hợp.

Đề tài còn đạt những kết quả tích cực trong các hoạt động nghiên cứu: Công bố 01 bài báo khoa học quốc tế trên các tạp chí có chỉ số Scopus và chỉ mục Q3; Đã hướng dẫn 03 sinh viên đại học bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp tại Trường ĐHAG.

Theo Hội đồng nghiệm thu, đề tài không chỉ mang lại những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực nghiên cứu mà còn tạo ra giá trị thực tế liên quan đến nông nghiệp và nguồn nước tại địa phương. Đề tài đạt 60/100 điểm.

Cẩm Thiêu – TV

HÌNH ẢNH


ThS Trần Thị Hồng Ngọc – Phó Trưởng Bộ môn QLTN & MT, Khoa KT-CN-MT, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu
GS.TS NGND Võ Quang Minh – Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường ĐH Cần Thơ phản biện đề tài
PGS.TS Lê song Giang – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG.HCM, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
TIN LIÊN QUAN