Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Ngày 7/3/2023, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Hội đồng diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Đề tài “Đóng góp bậc một vòng vào quá trình rã vi phạm số lepton thế hệ và mômen từ dị thường của lepton mang điện trong mô hình 3-3-1 chứa cơ chế seesaw ngược” do TS Trịnh Thị Hồng – Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm, ThS Lâm Thị Thanh Phương làm thành viên.

Tác giả đã xây dựng được các công thức giải tích cho đóng góp bậc một vòng đối với rã cLFV trong mô hình 331ISS, trong đó có cả quá trình rã LFVHD h 0 1 → eaeb; đưa ra các công thức giải tích để giải thích một cách định tính các giá trị lớn của (g − 2)μ đã được thực nghiệm tìm ra trước đây; các khảo sát số được sử dụng để xác nhận tính nhất quán giữa hai phép tính; khảo sát số cho thấy rằng mô hình có thể dễ dàng dự đoán ở độ chính xác 1σ của dữ liệu thực nghiệm cho (g − 2)e và thỏa mãn đồng thời giới hạn về Br(eb → eaγ).

Kết quả đề tài là 1 bài báo Scopus (Q1) đã được nhận đăng trên tạp chí Progress of Theoretical and Experimental Physics (PTEP).
Đề tài đạt 87.4/100 điểm, xếp loại Tốt.

Cùng ngày, Hội đồng đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Đóng góp bậc một vòng vào quá trình rã vi phạm số lepton thế hệ abZee trong mô hình 3-3-1 có lepton trung hòa mới” do TS Trịnh Thị Hồng – Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm, ThS Lâm Thị Thanh Phương làm thành viên.

Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu tính và vẽ đồ thị tỷ lệ rã nhánh (cường độ rã nhánh) của đóng góp bậc một vòng vào quá trình rã LFV của Z boson abZee.

Kết quả, đề tài đạt 87/100 điểm, Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc – TV
 

HÌNH ẢNH


TS Trịnh Thị Hồng - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề tài
TIN LIÊN QUAN