Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế

Ngày 3/4/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quản lý tài chính của người dân trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Đề tài do ThS Lưu Phước Vẹn – Giảng viên Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm.

Đề tài nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính cá nhân và tác động của nó đến tiêu dùng, tiết kiệm và vỡ nợ ở An Giang; từ đó đề xuất các phương án quản trị cho tổ chức tín dụng và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cá nhân, giảm nghèo và tránh vỡ nợ.

Hội đồng đánh giá đề tài mang tính thực tiễn cao, có nội dung chi tiết, mạch lạc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các tổ chức tín dụng khi tiếp cận và quản lý các khoản vay tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh của cá nhân trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả. Đề tài này cũng là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế.

Đề tài đạt 81/100 điểm, đạt loại Khá. Hội đồng cũng yêu cầu các tác giả hoàn thiện báo cáo theo góp ý để sớm triển khai ứng dụng rộng rãi kết quả đề tài trong thực tiễn.

Hữu Nghị - TV

HÌNH ẢNH


Buổi Nghiệm thu đề tài
Chủ nhiệm đề tài, ThS Lưu Phước Vẹn – Giảng viên Bộ môn Tài chính - Kế toán, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
TIN LIÊN QUAN