Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Khoa Sư phạm

Ngày 30/10/2022, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp trực tuyến để nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng Ginzburg-Landau phức và phương trình vi phân bậc phân thứ”. Đề tài do TS Dương Giao Kỵ – Giảng viên Bộ môn  Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Đề tài đã tìm hiểu về dáng điệu tiệm cận nghiệm cho một vài lớp phương trình vi phân dạng tiến hóa nâng lên từ bài toán thực tế trong vật lý và kỹ thuật vật liệu. 
Đề tài đã xây dựng kỹ thuật điều biến để xây dựng nghiệm bùng nổ phẳng cho lớp phương trình truyền nhiệt phi tuyến, và kỹ thuật điều biến này đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu bài toán nghiệm bùng nổ cho các trường hợp mở cửa phương trình Ginzburg-Landau. Đồng thời, đề tài đã chứng minh sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm cho lớp phương trình vi phân bậc phân số có hai đạo hàm riêng biệt; chứng minh sự ổn định Mittag-Leffler và dáng điệu tiệm cận nghiệm khi thời gian dần ra vô cùng.
Đề tài đạt 95.4/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Thanh Trúc - TV
 

HÌNH ẢNH


TS Dương Giao Kỵ - Giảng viên Bộ môn Toán – Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
TIN LIÊN QUAN