Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về giảng dạy ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh Khmer

Vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2023.

Đề tài “Vận dụng lý thuyết ngữ cảnh vào dạy – học ngữ pháp tiếng Việt cho học sinh Khmer cấp trung học cơ sở tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang” do ThS Nguyễn Thị Xuân Mai – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm, ThS. Tôn Thị Tuyết Oanh, ThS. Mai Thị Vân làm thành viên.

Đề tài đi sâu phân tích thực trạng giảng dạy ngữ pháp tiếng Việt cho học sinh Khmer cấp trung học cơ sở tại huyện Tịnh Biên; từ đó đề xuất các mô hình giảng dạy ngữ pháp tiếng Việt phù hợp nhất. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực nghiên cứu phương pháp dạy học, là một trong những cơ sở để cơ quan chuyên môn đưa ra các quyết định phù hợp trong vấn đề giảng dạy ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh Khmer trên địa bàn.

Đề tài đạt 88/100 điểm, đạt loại tốt.

Thanh Trúc - TV
 

HÌNH ẢNH


Nhóm tác giả đề tài
ThS Trần Tùng Chinh - Giảng viên Bộ môn Ngữ văn phản biện đề tài
ThS Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương - Phó Trưởng Bộ môn Ngữ văn phản biện đề tài
Toàn cảnh hội đồng
TIN LIÊN QUAN