Nghiệm thu giáo trình “Lập trình web”

Ngày 24/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Lập trình web” thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật phần mềm bằng hình thức trực tuyến. PGS. TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng đã chủ trì buổi nghiệm thu.

Giáo trình “Lập trình web” do TS Đoàn Thanh Nghị - Trưởng khoa Công nghệ thông tin làm chủ biên cùng nhóm thành viên: TS Huỳnh Phước Hải; ThS Nguyễn Minh Vi, ThS Thiều Thanh Quang Phú. Giáo trình được kết cấu gồm 05 chương. Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức về thiết kế và lập trình web như: nắm bắt tổng quan về internet và web, mô tả cấu trúc và trình bày các nội dung trên trang web bằng HTML, trang trí định dạng các phần tử trên trang web với CSS, xử lý các sự kiện tương tác phía máy khách bằng Javascript, xây dựng trang web động với ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. 
Hội đồng nghiệm thu đánh giá giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật phần mềm. Hệ thống bài tập thực hành được thiết kế đầy đủ, phù hợp, cung cấp cho người học kỹ năng cần thiết để thiết kế, xây dựng website hoàn chỉnh và chuyên nghiệp. Đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu.
Hội đồng thống nhất cho phép nhóm tác giả tiến hành biên soạn giáo trình; đồng thời yêu cầu chủ biên thực hiện chỉnh sửa giáo trình theo góp ý.

Hữu Nghị - TV
 

HÌNH ẢNH


ThS Nguyễn Minh Vi - Đại diện nhóm biên soạn giới thiệu khái quát giáo trình “Lập trình web” đến Hội đồng nghiệm thu
TIN LIÊN QUAN