Nghiệm thu thêm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Vừa qua, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài thứ nhất: “Xây dựng quy trình chế biến rượu vang cà na (Elaeocarpus hygrophilus) sử dụng chủng nấm men thuần Saccharomyces cerevisiae” do ThS Nguyễn Thị Ngọc Giang - Phòng Quản trị thiết bị  làm chủ nhiệm. 

Đề tài đã xây dựng được quy trình chế biến rượu cà na lên men (rượu vang cà na) với các thông số ở quy mô phòng thí nghiệm, tạo ra sản phẩm rượu vang cà na có giá trị cảm quan tốt, được người tiêu dùng chấp nhận và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 6-3:2010/BYT. Đề tài đạt 83,8/100 điểm, loại Khá.

Đề tài thứ hai: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động tham vấn tâm lý học đường cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông huyện miền núi tỉnh An Giang” do ThS Trần Thị Huyền – Giảng viên Bộ môn Tâm lý giáo dục – Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Đề tài đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng từ đó đề xuất một số giải pháp cho hoạt động tham vấn tâm lý học đường ở một số trường trung học phổ thông thuộc huyện Thoại Sơn, huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn tỉnh An Giang. Đề tài đạt 81.5/100 điểm, loại Khá.

Thanh Trúc - TV
 

HÌNH ẢNH


ThS Trần Thị Huyền báo cáo tóm tắt đề tài
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
TIN LIÊN QUAN