Nghiệm thu và xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về lĩnh vực Toán học

Ngày 25/01/2024, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Thuật toán kiểm soát sự tách biệt trong dữ liệu mô phỏng được khởi tạo từ một số dạng của mô hình hồi quy logistic” do TS Phạm Thị Thu Hường – Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là tìm điều kiện để xuất hiện dữ liệu tách biệt và gần như tách biệt trong mô hình hồi quy logistic và đề xuất thuật toán kiểm soát sự tách biệt trong mô phỏng mẫu cho các mô hình hồi quy logistic.

Đề tài góp phần làm phong phú thêm các kết quả về kiểm soát sự tách biệt trong quá trình mô phỏng mẫu ngẫu nhiên cho mô hình hồi quy Logistics. Kết quả của đề tài được đăng trên tạp chí Mathematical Methods of Statistics (Q4) và Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Đề tài đạt 92.7/100 điểm, loại Xuất sắc.

Cùng ngày, Hội đồng cũng đã xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Điều kiện đủ cho tính liên tục của ánh xạ nghiệm hữu hiệu của bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu phi tuyến” do ThS Võ Thành Tài – Phó Trưởng Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là thiết lập một kết quả mới về các điều kiện đủ cho tính liên tục của ánh xạ nghiệm hữu hiệu của bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu phi tuyến. Bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật và kinh tế. Đây cũng là bài toán được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu trong thời gian gân đây. Tính ổn định là một chủ đề quan trọng trong các lớp bài toán liên quan đến tối ưu. Nếu một bài toán không ổn định thì chỉ một sự nhiễu loạn nhỏ trong dữ liệu cũng có thể khiến nghiệm của nó rất xa so với nghiệm ban đầu.

Nội dung của đề tài là một trong những hướng để sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp hoặc nghiên cứu tiếp ở bật cao học hoặc nghiên cứu sinh.

Đề tài đạt 90 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Lê Mỹ Nhi
Phòng QLKH&ĐTSĐH

HÌNH ẢNH


Toàn cảnh buổi xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học
TS Phạm Thị Thu Hường - Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài “Thuật toán kiểm soát sự tách biệt trong dữ liệu mô phỏng được khởi tạo từ một số dạng của mô hình hồi quy logistic”
ThS. Võ Thành Tài – Phó Trưởng Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm, chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết đề tài “Điều kiện đủ cho tính liên tục của ánh xạ nghiệm hữu hiệu của bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu phi tuyến”
TS Phan Văn Long Em - Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm phản biện đề tài
TS Lê Ngọc Quỳnh – Trưởng Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm phản biện đề tài
PGS.TS Võ Văn Thắng – Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận
TIN LIÊN QUAN