Quyết định về việc quy định mức thu học phí trình độ cao đẳng áp dụng cho sinh viên quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo, năm học 2022-2023

"...Quy định mức thu học phí năm học 2012 – 2023 trình độ cao đẳng áp dụng cho sinh viên quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN