Tập huấn công tác tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023

Ngày 21/3, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức tập huấn cho các viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2023 của ĐHQG-HCM tại điểm thi An Giang.

Đợt tập huấn gồm 2 phần: Tập huấn của Hội đồng thi ĐHQG-HCM bằng hình thức trực tuyến và tập huấn tại cụm thi Trường Đại học An Giang. Nội dung tập huấn xoay quanh vấn đề hướng dẫn nghiệp vụ coi thi và kế hoạch đảm bảo an toàn trong kỳ thi.

Kỳ thi Đánh giá năng lực nhằm tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo thuộc các đơn vị trong và ngoài hệ thống ĐHQG-HCM. Năm 2023, kết quả kỳ thi sẽ được sử dụng là một trong những phương án để xét tuyển vào các trường thành viên ĐHQG-HCM và hơn 80 trường đại học ngoài ĐHQG-HCM.

Đợt 1 của kỳ thi ĐGNL năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 26/3/2023 tại 21 tỉnh, thành phố với 91.445 thí sinh đăng ký dự thi. Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phụ trách cụm thi số 43 với 2.107 thí sinh tham gia. Nhà trường đã huy động 234 viên chức, người lao động tham gia công tác tổ chức thi. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên của Trường cũng huy động hơn 30 sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức kỳ thi.

Đợt 2 của kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 28/5/2023 tại 04 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang.

Lê Mỹ - TV
 

HÌNH ẢNH


Toàn cảnh buổi tập huấn
Các viên chức tham gia tập huấn
Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM triển khai trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ coi cho tất cả các cụm thi
ThS Hồ Nhã Phong – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức thi tại cụm thi Trường ĐHAG
TIN LIÊN QUAN