Tập huấn công tác tổ chức thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM đợt 2 năm 2023

Ngày 23/5, Trường Đại học An Giang đã sinh hoạt quy chế thi cho viên chức tham gia công tác coi thi kỳ thi Đánh giá năng lực 2023 - đợt 2 của ĐHQG-HCM tại điểm thi An Giang.

Buổi sinh hoạt quy chế gồm 2 phần: Tập huấn trực tuyến do Hội đồng thi ĐHQG-HCM tổ chức và tập huấn tại Cụm thi 18 – Trường Đại học An Giang. Nội dung tập trung vào hướng dẫn nghiệp vụ coi thi và kế hoạch đảm bảo an toàn trong kỳ thi.

Kỳ thi Đánh giá năng lực nhằm tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo thuộc các đơn vị trong và ngoài hệ thống ĐHQG-HCM. Đối với thí sinh thi cả hai đợt thi, kết quả cao nhất sẽ được ĐHQG-HCM sử dụng để xét tuyển.

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2023 được tổ chức vào ngày 28/5/2023 tại 4 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang), với hơn 44.102 thí sinh đăng ký dự thi.

Trường Đại học An Giang phụ trách cụm thi số 18 với 2.181 thí sinh đăng ký dự thi. Nhà trường huy động 236 viên chức, người lao động tham gia công tác tổ chức thi. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên của Trường cũng huy động 30 sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức kỳ thi.

Lê Mỹ - TV

HÌNH ẢNH


ThS Trương Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lương thông qua công tác chuẩn bị tổ chức thi tại Cụm thi 18
Quý thầy cô nhận tài liệu tại buổi tập huấn
Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM triển khai trực tuyến cho tất cả các Cụm thi
Toàn cảnh buổi tập huấn
Viên chức tham gia tập huấn trao đổi ý kiến để làm rõ một số nội dung trong công tác coi thi
TIN LIÊN QUAN