Thẩm định kết quả rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học

Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức thẩm định kết quả rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học. PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang chủ trì phiên họp thẩm định.

Tại buổi thẩm định, TS Lê Công Đoàn – Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin và thành viên tổ soạn thảo, đã trình bày tóm tắt về quá trình và kết quả rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của ngành.

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin là trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở về khoa học tự nhiên, xã hội và chuyên ngành Công nghệ thông tin, giúp sinh viên có khả năng áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Chương trình còn chú trọng phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, năng lực nghiên cứu, giao tiếp chuyên nghiệp, sử dụng ngoại ngữ, cùng với tư duy sáng tạo và khởi nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa.

Sau khi được điều chỉnh, chương trình đào tạo có 11 chuẩn đầu ra với tổng số 126 tín chỉ toàn khóa và 4 khối kiến thức, giảm 14 tín chỉ so với trước đây. Sự thay đổi này cũng dẫn đến nhiều điều chỉnh giữa các khối kiến thức. Chương trình đào tạo này có sự so sánh với các chương trình của ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và Trường Đại học Assumption (Thái Lan).

Hội đồng thẩm định đã nhất trí với các mục tiêu đề ra của chương trình và đánh giá cao nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Các thành viên Hội đồng cũng đã đưa ra một số góp ý để hoàn thiện chương trình đào tạo như: chú trọng đến các công nghệ mới, cập nhật tài liệu tham khảo, rà soát lại tên học phần để phù hợp giữa tiếng Việt và tiếng Anh, và bổ sung các nội dung như chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, thanh toán điện tử vào chương trình đào tạo.

Khánh Huy – P.Đào tạo

HÌNH ẢNH


TS Lê Công Đoàn – Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin trình bày tóm tắt kết quả rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của ngành
Kết quả đối sánh giữa CTĐT sau khi được điều chỉnh so với phiên bản trước đó
Toàn cảnh Hội đồng thẩm định
TIN LIÊN QUAN