Thêm 02 đề cương chi tiết thuộc lĩnh vực Nông nghiệp được xét duyệt

Ngày 19/10, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã họp trực tuyến để xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM năm 2023 do giảng viên Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên thực hiện.

Đề tài thứ nhất “Nghiên cứu Viễn thám trên nền tảng Google Earth Engine đánh giá các tác động của hạn, thay đổi lũ đến hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và thổ nhưỡng tỉnh An Giang (giai đoạn 2000-2022)” do ThS. Phạm Duy Tiễn – Phó Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn và Quản lý tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.
Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu xây dựng chuỗi ảnh (từ nền tảng đám mây GEE) để thành lập bản đồ hạn, lũ và hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2000 đến năm 2022; đánh giá sự ảnh hưởng của hạn và sự thay đổi của lũ đến hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất cho tỉnh An Giang trong điều kiện hiện tại và tương lai.
Đề tài đạt 86.7/100 điểm và được thống nhất cho thực hiện.
Đề tài thứ hai “Phân lập và tuyển chọn Agrobacterium sp. có khả năng kích thích cảm ứng tạo rễ tơ ở thực vật in vivo” do TS Nguyễn Hữu Thanh – Giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học làm chủ nhiệm.
Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu phân lập, xác định các đặc tính sinh lý – sinh hóa, khả năng sản xuất chất điều hòa sinh trưởng extra polymeric subtances và tuyển chọn các chủng Agrobacterium sp. có khả năng kích thích cảm ứng tạo rễ tơ ở cây dừa cạn trong điều kiện vivo nhằm phát triển các qui trình sản xuất hoặc chất bằng kỹ thuật hairy roots.
Đề tài đạt 84.3/100 điểm và được thống nhất cho thực hiện.

Thanh Trúc - TV
 

HÌNH ẢNH


Hình ảnh ứng dụng viễn thám trên nền tảng Google Earth Engine
ThS Phạm Duy Tiễn báo cáo tóm tắt đề cương
Toàn cảnh buổi báo cáo đề tài “Phân lập và tuyển chọn Agrobacterium sp. có khả năng kích thích cảm ứng tạo rễ tơ ở thực vật in vivo”
TIN LIÊN QUAN