Thêm 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được duyệt triển khai

Ngày 22/02/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

1. Đề tài “Ảnh hưởng của bổ sung bột tấm lên men trong khẩu phần đến khả năng tiêu hóa và tích lũy nitơ của heo rừng lai” do TS Nguyễn Thị Thu Hồng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên (NN-TNTN) làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu là xác định mức bổ sung tối ưu của bột tấm lên men trong khẩu phần của heo rừng lai.

Kết quả của đề tài là những tài liệu khoa học dùng để tham khảo cho công tác nghiên cứu khoa học cho các nhà nghiên cứu, giáo viên, sinh viên đại học.

Để phù hợp với nội dung và thực tiễn nghiên cứu, Hội đồng thống nhất đề nghị đổi tên đề tài thành “Ảnh hưởng của bột tấm lên men trong khẩu phần đến khả năng tiêu hoá và tích lũy nitơ của heo rừng lai”. Đề tài đạt 80,6/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

2. Đề tài “Tối ưu hóa quá trình lên men củ khoai mì (Manihot esculenta Crantz) và khoai lang (Ipomoca batatas L.) với Saccharomyces cerevisiae để làm thức ăn trong chăn nuôi” do TS Lê Thị Thúy Hằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa NN-TNTN làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài là xác định mật số nấm men (Saccharomyces cerevisiae) cho quá trình lên men khoai mì và khoai lang; xác định thời gian lên men thích hợp để cải thiện thành phần dinh dưỡng của khoai mì và khoai lang.

Đề tài có thể được sử dụng như tài liệu khoa học có giá trị phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các cơ sở đào tạo chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y. Ngoài ra, đề tài còn giúp người chăn nuôi, cũng như nông dân có thể tận dụng và bảo quản nguồn nguyên liệu tại địa phương cũng như phương pháp mới việc cải thiện nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương để sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi.

Để phù hợp với nội dung và thực tiễn nghiên cứu, Hội đồng thống nhất đề nghị đổi tên đề tài thành “Ảnh hưởng của thời gian lên men và mật số của Saccharomyces cerevisiae đến chất lượng thức ăn chăn nuôi từ khoai mì (Manihot esculenta Crantz) và khoai lang (Ipomoca batatas L.)”. Đề tài đạt 80,3/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành.

Lê Mỹ - TV

HÌNH ẢNH


Toàn cảnh Hội đồng
TS Nguyễn Thị Thu Hồng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa NN-TNTN báo cáo tóm tắt đề tài
TS Nguyễn Tuyết Giang – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa NN-TNTN phản biện đề tài
TS Lê Thị Thúy Hằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa NN-TNTN báo cáo tóm tắt đề tài
TS Nguyễn Thị Hạnh Chi – Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa NN-TNTN đóng góp ý kiến cho đề tài
PGS.TS Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
TIN LIÊN QUAN