Thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển (Vòng 2)

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học An Giang thông báo Danh sách bố trí Phòng chờ và Phòng xét tuyển

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây!

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN