Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học An Giang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2"

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây!

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN