Thông báo kê khai, đăng ký bổ sung người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

"...Để thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi người nộp thuế, Nhà trường thông báo đến viên chức, người lao động đang công tác và làm việc tại Trường việc đăng ký, bổ sung người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023 như sau:"

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN