Thông báo kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức

"...Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức"

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây!

HÌNH ẢNH


TIN LIÊN QUAN